Cemil Baysal – Köşe Yazısı

İnsanların %98’inin başkalarıyla empati kurma yeteneğine sahip olduğunu biliyor muydunuz? Basit bir ifadeyle empati, olaylara başka bir kişinin bakış açısından bakarak onun duygularını paylaşma ve neden bu duygulara sahip olduğunu anlama yeteneğidir. Empati önemlidir. Çünkü duruma uygun şekilde yanıt verebilmemiz için başkalarının nasıl hissettiğini anlamamıza yardımcı olur. Genellikle sosyal davranışla ilişkilidir ve daha fazla empati, daha fazla yardım etme davranışına yol açar. Faydalıdır, çünkü başkalarını anlamamıza yardımcı olur. Böylece onlara yardım edebilir ve onların dostluğunu kazanabiliriz. Empati, günlük yaşamın hemen her alanında önemlidir. Başkalarına karşı şefkat duymamızı, arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle, iş arkadaşlarımızla ve yabancılarla ilişki kurmamızı sağlar.

Empati ayırım yapar mı?

Etnik grubumuz gibi kendi grubumuzun üyelerine karşı genellikle daha fazla empati hissederiz. Bu empati duygusu, günlük hayatımızdaki yaşantımıza ve çevremize de yansır. Kendi grup üyelerimiz bir şey kazanırsa genellikle daha mutlu oluruz. Kendi ailemizin üyelerine veya kendi sosyal veya ırksal grubumuza karşı güçlü empatik duygular, tehdit olarak algıladığımız kişilere karşı nefrete veya saldırganlığa yol açabilir.  Doğru ve asıl olan, empatinin dil, din, ırk farkı gözetmeden sağlanmasıdır. Çünkü başlığımızdaki sorunun cevabı açık ve nettir: Empati ayrım yapmaz…

“Barış zorla sağlanamaz, ancak anlayışla sağlanabilir.”

der Albert Einstein. Empati, birçok insanın hayatının he alanındadır. Sağlıklı ilişkiler beslenme, özen ve anlayış gerektirir. Empati ve anlayıştan yoksun bir dostluk veya romantik ilişki boşa gidecektir. İnsanlar sadece kendi çıkarlarını düşündüklerinde, ilişkideki diğer insanlar zarar görecektir. Bir evlilikte eşlerden biri, olayları diğerinin bakış açısından görmekten vazgeçerse, büyük olasılıkla evlilik sorunları olacaktır. Hiçbir iki insan asla aynı şekilde düşünmeyecek ve hiçbir iki insan aynı deneyimleri yaşayamayacaktır. Bir ilişkideki her iki insan da kendi fikirlerini, yaşam deneyimlerini ve mücadelelerini getirir. Birbirlerinin duyguları ve bakış açıları ile ilişki kurmaya çalışmak için zaman ayırmadan, ilişkilerdeki insanlar muhtemelen sevilmediklerini ve önemsenmediklerini hissedeceklerdir. Aynı durum iş hayatında da söz konusudur. Empati meslek ve sektör de ayırmamalıdır. Grup çalışması gerektiren şeyler için, iş arkadaşlarınızla ilişki kurmak ve zaman ayırmak, özellikle bir proje üzerinde çalışmasalar bile diğer çalışanlarla iyi geçinmek önemlidir. Onsuz, anlaşmazlıklara düşmek çok daha kolaydır. Empatiden yoksun patronların, çalışanlarını haksız uygulamalara maruz bırakması muhtemeldir. Empatiden yoksun yöneticiler, çalışanları sağlıksız çalışmaya zorlayabilir veya bir çalışan hata yaptığında aşırı derecede sert davranabilir. İşyerinde daha yüksek düzeyde empati, artan performans, artan satışlar ve daha iyi liderlik yetenekleri ile ilişkilendirilebilir.

Kısacası empati, sorunsuz çalışan bir ilişkinin hayati bir parçasıdır…

By admin