İsviçre’nin bir çok bölgesinde Müslüman Kabristanları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Kanton Bern’de Biel/Bienne’nin Madretsch bölgesinde bulunan Madretsch Müslüman Mezarlığıdır. Biel/Bienne belediyesi ve bölgedeki çeşitli göçmen kurum ve kuruluşları işbirliği ile her sene düzenlenen Müslüman Mezarlığı tanıtım programına bu sene hem yerli hem göçmen kesim tarafından yoğun katılım gerçekleşti.

Videoda kısaca programın içeriğini izleyebilirsiniz.

Madretsch Mezarlığındaki Müslüman Kabristanı, tabut zorunluluğu bulunan, kıbleye dönük olarak hizalanmış 400 mezardan oluşan sıralı bir kabristandır. Burada kremasyon yöntemiyle yakılmış cenazeleri çömlek içinde kül olarak defnetme usulü uygulanmaz. Ölüm olaylarının bildirilme sırasına göre tahsis edilen Müslüman mezarlarına mezar taşı diktirme ve mezarı dilediğiniz gibi yeşillendirme imkânı vardır. 

Kimler mezar hakkına sahip?

Vefat etmeden önce Biel/Bienne ilçesinde ikamet etmiş kadın ve erkek Müslümanlar Müslüman Kabristanına defnedilme hakkına sahiptir. Biel’de oturan Müslüman ailelerinin ölü doğan ve doğduktan bir süre sonra vefat eden bebeklerinin de mezar hakkı bulunmaktadır.

Başvuru işlemi

Ölüm olayından sonra ölenin yakınları ölümü bir özel cenaze şirketine (Bestatter) bildirerek bu şirketi görevlendirmek zorundadır. Şirket yetkilisi ise ölüm olayını Mezarlık Müdürlüğüne bildirir. Özel cenaze şirketine bu bildirim işlemi için aşağıdaki belgeler verilmelidir: 

Bir hekim tarafından düzenlenmiş ölüm belgesi (ärztliche Todesbescheinigung) ve/veya Ölüm Bildirim Formu (Formular Todesanzeige) 

Ölenin aile cüzdanı (Familienausweis/Familienbüchlein), pasaportu ve/veya oturma izni kimlik belgesi (Ausländerausweis) 

Ölümü bildirme hakkına sahip kişinin kimlik belgeleri. Ölüm bildirim hakkı olan kişiler ise şunlardır: Ölenin eşi; ölenin çocukları ve onların eşleri; ölenin ikinci dereceden akrabası olan, mezarlığın bulunduğu şehirde oturan diğer bir kişi; ölenin kayyımı; ölenin vasisi; bu iş için özel bir vekâletnamesi olan başka kişiler

Mezarlık Müdürlüğü bunun üzerine ölenin ailesi ile koordineli olarak cenaze tarihini belirler. İsviçre’nin ilgili yasal hükümleri ölülerin İslam dininde öngörüldüğü gibi 24 saat içinde defne-dilmesine izin vermediğinden, ölümden 48 saat geçmeden cenaze defni mümkün değildir. Mezarlık Müdürlüğü cenaze defninin gecikmemesi için elinden geleni yapar. Tabut içindeki cenaze gömüleceği saate kadar isteğe bağlı olarak ya özel bir salonda vedalaşma imkânı olarak muhafaza edilir ya da soğutmalı bir odada bekletilir.

Cenazenin yıkanması

Madretsch Mezarlığının Müslümanların hizmetine sunduğu gasilhanede cenazenin ailesi ve Müslüman cemaat tarafından usule uygun olarak yıkanması mümkündür. Gasilhanenin kullanım (kira) bedeli Mezarlık Müdürlüğü tarafından fatura ile talep edilir. Gasilhane, Müslüman Kabristanımızda defnedilmeyecek olan cenazeler için de kiralanabilir. 

Defin 

Asıl defin saat 10.00’da başlar. Cenaze töreni başından son-una kadar bir imam tarafından yapılır. Tabut ölenin yakınları/Müslüman cemaat tarafından mezar yerine taşınır. 

Burada tabut mezarlık personeli tarafından kabre indirilir. Ölenin ailesinin mezara toprak atabilmesi için mezar yerinde hazır toprak ve bir el küreği bulunmaktadır. Cenaze töreninden sonra ise mezar mezarlık işçileri tarafından kapatılır. 

İsviçre’de tabut zorunluluğu bulunduğundan ve sadece kefen içinde defnedilmek yasak olduğundan cenazeler daima basit bir ahşap tabut içinde defnedilir. Açık havada tabutun kapağını açmak yasaktır. Kadınlar ve erkekler aynı Kabristanlıkta, ayrı mezarlara defnedilir.

Mezar

Mezara mezar taşı diktirme imkânı vardır. Mezar taşının şe-kil ve yazıları Biel Belediyesinin konuyla ilgili hükümlerine uygun olmak zorundadır. Mezar taşını şekillendirme ve yazı yazdırma işlerinden önce Mezarlık Müdürlüğüne bu konuda bir dilekçe verilmesi gerekir (dilekçenin aslına bir adet fotokopisi eklenmelidir). 

Mezarın bitki/çiçek bakımı cenazenin yakınlarına aittir. Mezarın çakıl taşları ya da bayrak gibi cisimlerle süslenmesi veya mezara elektronik cihazların yerleştirilmesi yasak olup bu cisimler mezarlık işçileri tarafından uzaklaştırılır. Mezarın yeşillendirilmesi ve bitki/çiçek bakımını ücret karşılığında Mezarlık Müdürlüğü de üstlenebilir. 

Mezarın kaldırılması

Madretsch Mezarlığında tabutlu mezar yerlerinin yasal kullanım süresi 25 yıldır. Başka bir deyişle, her mezar defin tarihinden 25 yıl sonra kaldırılır ve bu süre uzatılamaz. Mezar kaldırılacağı zaman mezar taşı ile çiçek ve bitkiler sökülüp kaldırılır, cenazenin kemikleri ise mezar içinde bırakılır. Böylece mezar kaldırıldıktan sonra da ölüye saygı kurallarına uyulmaya devam edilir. 

Ücret ve giderler

Müslüman Kabristanında defin ücreti yetişkinler için 950,– CHF, sekiz yaşından büyük olmayan çocuklar için de 700,– CHF’dir. Kullanıma sunduğumuz odalar ve diğer hizmetler için ise ek ücret talep edilebilir. Mezarlık Müdürlüğü ücretleri ölenin ailesinden fatura ile talep eder. Yukarıda belirtilen ücretler KDV hariç fiyatlardır.www.biel-bienne.ch/friedhof/kosten

Özel cenaze şirketi ise kendi masraf ve giderlerini ölenin yakınlarına fatura eder.

Daha ayrıntılı bilgi için Biel/Bienne Belediyesinin Türkçe yayınladığı  ‘Madretsch Müslüman Mezarlığındaki cenaze ve defin uygulamaları’ broşürünü indirebilir yada belediyenin ilgili sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

By admin