isviçredeyetistirmeyurdundakalancocuklar

Basel Üniversitesi ve Üniversite Psikiyatri Kilinikleri (UPK) tarafından uzun süreli yapılan bir araştırmadan çıkan sonuçlara göre yetiştirme yurtlarında büyüyen çocukların ve gençlerin ileriki yaşlarındada ruh sağlıklarının bozuk olma olasılığının çok yüksek olduğu çıktı.

Bu, Üniversite Psikiyatri Klinikleri (UPK) Basel ve Basel Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir uzun vadeli çalışma ile gösterilmiştir. Bu çalışma geçtiğimiz günlerde European Psychiatry dergisinde yayınlandı.

Çalışma için, PD Dr. UPK Basel’de kıdemli psikolog olan Marc Schmid’in yönetimindeki araştırmacılar, Federal Adalet Ofisi tarafından akredite edilmiş bir sosyal pedagoji kurumunda kalan genç yetişkinlerle iletişime geçip yurtta kaldıktan on yıl sonraki durumlarını araştırdılar. Yetiştime yurdundaki deneyimleri kapsamlı bir şekilde sorgulandı ve üniversite psikiyatri kliniklerinde psikososyal gelişimleri incelendi.

Araştırma yayınının ilk yazarı Psikolog Süheyla Şeker, “Bu yüksek riskli popülasyonda zihinsel bozuklukların istikrarı için artan bir risk olduğunu ilk kez gösterebildik.” diyor. Yayın, UPK Basel’deki Şekerin doktora tez projesinin bir parçası olarak yayımlandı. Analizlerde, çocukların ve ergenlerin yaklaşık %75’inin ruhsal bir bozukluk teşhisiyle karşılaştığını buldu. Bu çocukların yetişkinliklerinde ise, yaklaşık % 80’inde ruhsal bir bozukluk vardı.

Şeker, yetiştirme yurtlarından bağımsız yaşama geçişin bir çok yurtta büyüyen genç yetişkinler için zorlu bir geçiş olduğunu söylüyor. Çocuk ve ergen psikiyatrisinden yetişkin psikiyatrisine geçiş te birçokları için zorlu bir süreçtir.

Araştırmacıların elde ettikleri sonuçtan, yetiştirme yurtları dışına yerleştirilen gençleri güçlendirmek ve onları bağımsız olmaya hazırlamak için ilgili tüm kurumlar arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiği sonucuna varıyorlar.

Cambridge University Press tarafından 22 Haziran 2022 de çevrimiçi olarak yayınlanan ‘Yatılı yurtlara yerleştirilen ergenlerde yetişkin olduklarındaki ruhsal bozukluklar: 10 yıllık ileriye dönük bir takip çalışması’ yayını bu linkten okuyabilirsiniz. (ingilizce)

https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2022.30 European Psychiatry

Psikolog Süheyla Şeker Kimdir?

Basel Üniversitesi Klinik Psikoloji ve Sinir Bilimleri alanında lisans ve yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2018’den beri yine Basel Üniversitesi Üniversite Psikiyatri Kliniklerinde (UPK) doktora öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. Doktora eğitimi süresince araştırma görevlisi olarak yetiştirme yurtlarına yerleştirilmiş yüksek riskli bir popülasyondaki gelişimsel psikopatolojiye odaklanan Şeker’in amacı araştırma yapmanın yanı sıra, etkinlikler, çalıştaylar ve seminerlerde bilimi anlatmaktır.

Eğitimi boyunca Basel Üniversitesi Psikoterapi Merkezi’nde klinik psikoterapist olarak çalışmaya başlayan Şeker şu anda Özel bir muayenehanede delege psikoterapist olarak çalışıyor. Bilimsel ve klinik deneyimleri Şeker’e psikopatoloji alanında benzersiz bir uzmanlık kombinasyonuna kazandırırken Terapötik çalışmalarında Şeker Carl Roger’ın İnsan Merkezli ve hümanist yaklaşımına dayanmaktadır. İki kültürden oluşan kişisel geçmişi sayesinde, farklı değer sistemleri arasında yaşamanın ne anlama gelebileceğini gerçekten anlayabilen Psikolog Süheyla Şeker’in hedefleri danışanlarının duygu ve düşüncelerini bilinçli bir şekilde deneyimlemelerine destek olmak, kişinin kendi yeteneklerine erişmesini sağlamak ve bunları daha fazla kişisel gelişim için kullanılabilir hale getirmektir.

By admin