Bariz hız suçları ciddi şekilde cezalandırılmaya devam edilmelidir. Buna karşılık, yargıçlara daha fazla hareket alanı tanınmalıdır. 

Prensip olarak, sürat sürücüleri en az bir yıl hapis cezasına çarptırılmaya devam etmelidir. Ulusal Konsey’den sonra, Danıştay da yaklaşan referanduma hazırlık yaptı. Ancak, istisnalar dikkate alınmalıdır.

Bir sürücü “muteber nedenlerle” hareket etmişse veya suçsuz değilse, asgari ceza olan bir yıllık hapis cezasının altına inmek mümkün olmalıdır. Buna göre, hız yapma suçlarında, sürücü belgesinin temel asgari geri alma süresi iki yıldan bir yıla kadar (on iki aya) indirilebilmelidir.

Küçük meclis, Karayolu Trafik Yasası revizyonunda ilgili düzenlemeleri 29’a karşı 14 oyla ve bir çekimser oyla onayladı ve Beat Rieder’in (Mitte/VS) yenilenen geri dönüş önergesini reddetti. Böylece Danıştay, yeni ifadenin hız maddesinin yorumlanmasına ilişkin olarak daha fazla netlik sağlayacağını ümit eden ön danışma komisyonunun uzlaşma önerilerini takip etti.

Sonbahar oturumunda, Ulusal Konsey hız yapanlar için cezaların hafifletilmesi planını çoktan geri çevirmişti. Hakimler, ancak “muteber nedenlerle” hızın aşılması veya kişinin henüz trafik kurallarını ihlal etmekten adli sicil kaydının bulunmaması halinde hapis cezası yerine para cezası veya bir yıldan az hapis cezası verebilmelidir.

referandum olmamalı

Komisyon tarafından önerilen uzlaşmanın Eyaletler Konseyi tarafından onaylanmasıyla birlikte, Roadcross Vakfı için referandum tehdidi muhtemelen masadan kalktı. Ulaştırma Bakanı Simonetta Sommaruga’nın Eyaletler Konseyi’nde söylediği gibi, ikincisi uzlaşmaya varılması halinde yasanın gözden geçirilmesine karşı referanduma gitmeyeceğine dair güvence verdi.

By admin