Devlet Göç Sekreterliği sürekli olarak yeni konaklama yerlerini faaliyete geçiriyor – buna rağmen boş yerlerin sayısı gittikçe azalıyor. Şimdi sığınmacıların bir kısmı kantonlara normalden daha erken dağıtılacak.

Devlet Göç Sekreterliği’ne (SEM) göre sığınmacıların sayısı halen yüksek. Şu anda her hafta 800 kişi iltica başvurusunda bulunuyor. Federal hükümetin konaklama yerleri tamamen dolu ve neredeyse hiç yatak kalmadı. Özellikle batı ve kuzeybatı İsviçre’deki iltica bölgelerinde, sürekli sığınmacı akını, barınma ve bakım alanlarında kapasite yetersizliğine yol açıyor. 

SEM’in açıklamasında belirtildiği üzere, Bern, Tessin, Zürih ve Doğu İsviçre’nin geri kalan iltica bölgelerinde de kapasite sınırına neredeyse ulaşılmıştır. SEM’in açıklamasında, tüm sığınmacıların kabul edilmeye, barındırılmaya ve bakımlarının yapılmaya devam edilebilmesini sağlamak amacıyla sürekli olarak yeni barınma yerlerinin faaliyete geçirildiği, ancak bunların yine de bu akınla başa çıkmak için yeterli olmadığı belirtiliyor. İsviçre Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği içinde, Bure, Thun ve Chamblon’daki çok amaçlı salonlar gibi İsviçre genelinde yaklaşık 20 tesis faaliyete geçirilmiş veya bu amaçla hazırlanmıştır. Schönbühl ve Emmen’de daha fazla konaklama planlanmaktadır. Normalde, hızlandırılmış iltica prosedürüne dahil olan sığınmacılar federal iltica merkezlerinde 140 güne kadar kalmaktadır. Yer sıkıntısı nedeniyle federal hükümet şimdi İsviçre’den sınır dışı edilecek kişileri 140 gün dolmadan kantonlara transfer etmeye karar verdi. Bu tedbir 27 Ekim’den itibaren geçerli olacak. Bir hafta sonra, iltica işlemleri henüz tamamlanmamış kişiler de kantonlara erken gidecekler. SEM’e göre, Afganistan’dan gelen kişiler, refakatsiz çocuklar ve çok düşük koruma kotasına sahip bir köken ülkeden gelenler bu tedbirlerin dışında tutulmaktadır. Devlet Göç Sekreterliği’ne göre, kantonlar daha önceki 500 yerine haftada 1.000 sığınmacıyı geçici olarak kabul etmeye hazır olmalıdır. Bu kişiler kantonlar arasında nüfuslarına orantılı olarak dağıtılacaktır. SEM kararını, bu tedbir sayesinde federal iltica merkezlerinin yeni gelen sığınmacıları kabul etme ve barındırma kapasitesini koruyacağını ve gerekli prosedürel adımları derhal başlatabileceğini söyleyerek gerekçelendirmektedir. 

By admin